.

Poljoprivreda

Maslinarstvo

Kulturu masline su na istarski poluotok donijeli grčki moreplovci, no tek su rimski građani započeli intenzivniju kultivaciju masline na istarskom poluotoku. Tako maslinarstvo u Istri doživljava svoj procvat u doba antičkog Rima čemu svjedoče ostaci uljara i amfora za transport maslinovog ulja. Tekst Marka Valerija Marcijala (40. - oko 103. godine poslije Krista) koji u rečenici „Uncto Corduba laetion Venafro, Histra nec minus absoluta testa“ (Kordobo, koja si bogatija od uljevitog Venafra, a savršena kao ulje iz Istre) rodnu Kordobu uspoređuje s uljem iz Istre dokaz je tisućljetne vrijednosti i kvalitete maslinovog ulja na Istarskom poluotoku. Tijekom povijesti maslinarstvo je doživljavalo svoje uspone i padove, ali je uz vinogradarstvo uvijek predstavljalo važnu granu poljoprivredne proizvodnje. Tisućljetnom kultivacijom u pedoklimatskim uvjetima Istre razvile su se nove sorte koje su se prilagodile ovom podneblju. Posljednjih desetljeća uzgoj maslina na području cijele Istre, pa tako i općine Brtonigla doživljava značajne pomake u broju rodnih stabla, te u unapređenju kvalitete ekstradjevičanskih maslinovih ulja.

maslinarstvo

Maslinarstvo kao grana poljoprivrede ima više komparativnih prednosti: povoljni pedoklimatski uvjeti za dobivanje vrhunskih maslinovih ulja, komplementarnost s ostalim gospodarskim granama, a posebice turizmom te direktan plasman proizvoda na tržište direktnom prodajom. Osim povoljnih proizvodnih čimbenika u posljednje se vrijeme uložio značajan trud na popularizaciji gastronomskog turizma kroz manifestacije i ceste maslinovog ulja te brendiranje ekstradjevičanskog maslinovog ulja.

brtonigla

Na području cijele općine Brtonigla moguća je maslinarska proizvodnja, a broj stabala iz godine u godinu raste. Prema službenim podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi na području općine je 2012. godine bilo 34.424 stabla maslina, a 2013. godine taj broj iznosi 35.161 stablo. Općina Brtonigla se nalazi na osmom mjestu po broju stabala i čini 4,16 % u ukupnom broju stabala maslina u Istarskoj županiji koji je 2013. godine iznosio 845.500 stabala. Na terenu postoji još veliki broj zapuštenih maslinika čijom se revitalizacijom ova brojka može još uvećati, a povećanju prinosa doprinijet će ulazak mladih stabala u rod te povećanje prinosa po jedinici površine korištenjem i razvojem suvremenih agro i pomotehničkih zahvata.
Autohtoni sortiment predstavlja vrlo vrijedno prirodno bogatstvo pojedine regije, a autohtona sorta je važan čimbenik prilikom dobivanja oznaka izvornosti za ekstradjevičanska maslinova ulja. Posljednjih se godina intenzivno istražuju autohtone istarske sorte na cijelom području županije, pa tako i na području općine Brtonigla, no na terenu je prisutan još dio starih stabala koja nisu morfološki opisana, genetski identificirana te čija ulja nisu kemijski i organoleptički valorizirana.

maslina

Ekstradjevičansko maslinovo ulje nezaobilazna je namirnica mediteranske prehrane, a potvrda njegovog blagotvornog djelovanja na ljudsko zdravlje prezentirana je u nizu znanstvenih radova. Osim antioksidansa ekstradjevičansko maslinovo ulje sadrži spojeve koji imaju protuupalna svojstva, a pripisuje mu se i antikancerogeni učinak. Nosioci ovih pozitivnih karakteristika ekstradjevičanskih maslinovih ulja su prvenstveno fenolni spojevi, tokoferoli, steroli, biljni pigmenti te ostali manje zastupljeni spojevi. Sortiment, uzgojno područje i vremenske prilike pojedine godine, način i vrijeme berbe, način skladištenja plodova od berbe do prerade, te način i tehnologija prerade utječe na karakteristike maslinovih ulja.

ekstradjevičansko maslinovo ulje

Unapređenje maslinarske proizvodnje i potrošnje maslinovog ulja moguće je postići kvalitetnom edukacijom proizvođača o najnovijim dostignućima u tehnologiji uzgoja maslina i preradi plodova u ulje, te potrošača o važnosti maslinovog ulja u ljudskoj prehrani i svojstvima koja karakteriziraju njegovu kvalitetu. Razvojna agencija Općine Brtonigla je i u području edukacije napravila značajan iskorak kroz organiziranje radionica i predavanja, a rezultat edukacije su priznanja naših maslinara na svjetskim i domaćim natjecanjima.

  • Pregleda: 2558

Dokumenti

Planovi rada

Planovi rada Razvojne agencije Brtonigla
Planovima rada predstavljene su aktivnosti koje Razvojna agencija Brtonigla planira provoditi tokom godine.

Financijski planovi

Financijski planovi Razvojne agencije Brtonigla
Financijski planovi služe za postavljanje financijskih ciljeva poslovanja na temelju prihoda i rashoda za određeno razdoblje.

Akti i odluke

Akti i odluke Razvojne agencije Brtonigla
Preuzmite ili pregledajte akte ili odluke koje je Razvojne agencije Brtonigla donijela tokom svojeg poslovanja.

Natječaji

Natječaji Razvojne agencije Brtonigla
Natječaji se objavljuju kako bi stranke mogle predstaviti svoju ponudu te imati iste šanse i mogućnosti ugovoriti posao.

Usluge

Vinarski laboratorij

Vinarski laboratorij osnovan je 2012. godine i prvi je laboratorij na području Općine Brtonigla. U laboratoriju se obavljaju komercijalne djelatnosti koje su vrlo bitne za kontrolu proizvodnje i kvalitete proizvoda. Analize i usluge U okviru...

Najam eBicikala

Električne bicikle - nova turistička ponuda Brtonigle Razvojna agencija Brtonigla, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Brtonigla i uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavila je sveukupno 6 električnih...

Reklamni panoi

Oglašavanje na području općine Brtonigla Razvojna agencija Brtonigla postavila je dvostrane reklamne panoe putem kojih će vršiti uslugu oglašavanja. DVOSTRANI BILLBOARD površine (5,0m x 2,35m) {loadmoduleid 147} Reklamni panoi postavljeni su na tri...

Poljoprivreda

Vinogradarstvo

Vinogradarska prizvodnja
Gotovo na čitavom teritoriju Istre (osim sjeveroistočnog planinskog područja i riječnim dolinama) postoji dugogodišnja tradicija uzgoja vinove loze. Najpovoljniji proizvodni (prirodni) uvjeti su u zapadnom priobalnom području. Uslijed povoljnih orografskih uvjeta i veličine posjeda, tu je moguća upotreba mehanizacije i primjena mehaniziranih tehnoloških procesa. Napomena: Rezultati ovih istraživanja poslužit će i kao podloga za izradu Specifikacija oznake izvornosti...

Maslinarstvo

Ekstradjevičansko maslinovo ulje
Kulturu masline su na istarski poluotok donijeli grčki moreplovci, no tek su rimski građani započeli intenzivniju kultivaciju masline na istarskom poluotoku. Tako maslinarstvo u Istri doživljava svoj procvat u doba antičkog Rima čemu svjedoče ostaci uljara i amfora za transport maslinovog ulja. Tekst Marka Valerija Marcijala koji u rečenici „Uncto Corduba laetion Venafro, Histra nec minus absoluta testa“ (Kordobo, koja si bogatija od uljevitog Venafra, a savršena kao ulje iz Istre)...

Integrirana prizvodnja

Ekološki proizvodi
Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača. Uvjeti za ostvarivanje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju...