.

Javna nabava

Plan nabave Razvojne agencije Brtonigla za 2023. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o. iz Brtonigle, Mlinska 2, OIB: 7839674639, zastupana po članu Društva Mariu Miglesu, dana 20. siječnja 2023., donosi sljedeći

PLAN NABAVE RAZVOJNE AGENCIJE BRTONIGLA D.O.O. ZA 2023. GODINU

I.

RAZVOJNA AGENCIJA BRTONIGLA d.o.o., donosi Plan nabave za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave) koji sadrži podatke o predmetu nabave, evidencijskom broju nabave, vrsti postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama, planiranom početku postupka, ugovoru ili okvirnom sporazumnom i planiranom trajanju ugovora ili okvirnog sporazuma.

II.

Plan nabave za 2023. godinu stupa na snagu danom donošenja, a isti će se na internetskoj stranici Razvojne agencije Brtonigla www.rabrtonigla.hr u stavku „JAVNA NABAVA“ podstavka „PLAN NABAVE“ te  u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku 8 (osam) dana od objave.

R.br. Evidencijski broj nabave Predmet nabave Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu) Sklapa se Ugovor / okvirni sporazum / narudžbenica? Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU? Planirani početak postupka Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1. JN-2023/1 Izrada reklamnih panoa 44212320-8 11.900,00 Postupak jednostavne nabave Ugovor NE Siječanj 2023. 90 dana
2. JN-2023/2 Nabava kvasaca 15898000-9 5.300,00 Postupak jednostavne nabave Narudžbenica NE Travanj 2023. 90 dana
3. JN-2023/3 Izrada web stranice 72212224-5 2.600,00 Postupak jednostavne nabave Ugovor NE Ožujak 2023. 1 godina

 

Član Uprave
Mario Migles v.r

  • Pregleda: 316

Dokumenti

Planovi rada

Planovi rada Razvojne agencije Brtonigla
Planovima rada predstavljene su aktivnosti koje Razvojna agencija Brtonigla planira provoditi tokom godine.

Financijski planovi

Financijski planovi Razvojne agencije Brtonigla
Financijski planovi služe za postavljanje financijskih ciljeva poslovanja na temelju prihoda i rashoda za određeno razdoblje.

Akti i odluke

Akti i odluke Razvojne agencije Brtonigla
Preuzmite ili pregledajte akte ili odluke koje je Razvojne agencije Brtonigla donijela tokom svojeg poslovanja.

Natječaji

Natječaji Razvojne agencije Brtonigla
Natječaji se objavljuju kako bi stranke mogle predstaviti svoju ponudu te imati iste šanse i mogućnosti ugovoriti posao.

Usluge

Vinarski laboratorij

Vinarski laboratorij osnovan je 2012. godine i prvi je laboratorij na području Općine Brtonigla. U laboratoriju se obavljaju komercijalne djelatnosti koje su vrlo bitne za kontrolu proizvodnje i kvalitete proizvoda. Analize i usluge U okviru...

Najam eBicikala

Električne bicikle - nova turistička ponuda Brtonigle Razvojna agencija Brtonigla, u suradnji s Turističkom zajednicom Općine Brtonigla i uz financijsku potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nabavila je sveukupno 6 električnih...

Reklamni panoi

Oglašavanje na području općine Brtonigla Razvojna agencija Brtonigla postavila je dvostrane reklamne panoe putem kojih će vršiti uslugu oglašavanja. DVOSTRANI BILLBOARD površine (5,0m x 2,35m) {loadmoduleid 147} Reklamni panoi postavljeni su na tri...

Poljoprivreda

Vinogradarstvo

Vinogradarska prizvodnja
Gotovo na čitavom teritoriju Istre (osim sjeveroistočnog planinskog područja i riječnim dolinama) postoji dugogodišnja tradicija uzgoja vinove loze. Najpovoljniji proizvodni (prirodni) uvjeti su u zapadnom priobalnom području. Uslijed povoljnih orografskih uvjeta i veličine posjeda, tu je moguća upotreba mehanizacije i primjena mehaniziranih tehnoloških procesa. Napomena: Rezultati ovih istraživanja poslužit će i kao podloga za izradu Specifikacija oznake izvornosti...

Maslinarstvo

Ekstradjevičansko maslinovo ulje
Kulturu masline su na istarski poluotok donijeli grčki moreplovci, no tek su rimski građani započeli intenzivniju kultivaciju masline na istarskom poluotoku. Tako maslinarstvo u Istri doživljava svoj procvat u doba antičkog Rima čemu svjedoče ostaci uljara i amfora za transport maslinovog ulja. Tekst Marka Valerija Marcijala koji u rečenici „Uncto Corduba laetion Venafro, Histra nec minus absoluta testa“ (Kordobo, koja si bogatija od uljevitog Venafra, a savršena kao ulje iz Istre)...

Integrirana prizvodnja

Ekološki proizvodi
Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača. Uvjeti za ostvarivanje potpore za integriranu poljoprivrednu proizvodnju...